I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - "GERIATRIA i MEDYCYNA PALIATYWNA"
przejdź do rejestracji
Uniwersytet Medyczny im. Kariola Marcinkowskiego w Poznaniu - Katedra i Klinika Medycyny Paliatwynej
JESTEŚ TU: strona glówna >> dydaktyka >> Fakultety

Fakultety w roku akademickim 2016/2017:

Ból-jak skutecznie pomóc choremu

Opis fakultetu

Pacjent z nieuśmierzonym bólem stanowi istotny problem nie tylko medyczny, ale i społeczny. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat leczenia bólu w sytuacjach bólu trudnego do leczenia. Tematyka fakultetu obejmuje: - Bóle trudne do leczenia, np. bóle neuropatyczne i bóle przebijające. - Leczenie bólu u pacjentów w szczególnych sytuacjach klinicznych, jak np. pacjent starszy z demencją, pacjent z niewydolnością nerek. - Metody stosowane w leczeniu bólu trudnego.
 

PROGRAM ZAJĘĆ:

DZIEŃ I       

5 godz.

Diagnozowanie bólu. Rola prawidłowej komunikacji i właściwego monitorowania leczenia (’48-hours after call’)- pytania i odpowiedzi. Czy każdemu choremu można pomóc? Kiedy

ból jest trudny do leczenia. Bóle przewlekłe. Bóle neuropatyczne- kiedy uszkodzone są drogi przewodzenia bólu. Bóle przebijające (tzw. „przełomy bólowe”) i incydentalne. Czy „bólowi trudnemu” można zapobiec? Postępowanie u chorego z nieuśmierzonym bólem- aspekty kliniczne i etyczne. Przypadki chorych. Trudne decyzje kliniczne.

DZIEŃ II      

5 godz.

Leczenie bólu u pacjentów w szczególnych sytuacjach klinicznych.

Pacjent starszy, z demencją, z delirium, z zaburzeniami połykania, z niewydolnością nerek. Ból jako stan naglący. Czy możliwe jest skuteczne i bezpieczne leczenie? Gdzie szukać informacji i wskazówek jak leczyć chorego. Rekomendacje oparte na Evidence Based Medicine oraz praktyce klinicznej.

DZIEŃ III

5 godz.

Leki stosowane w leczeniu bólu silnego

Czy wszystkie opioidy są jednakowe- kiedy konieczna jest rotacja opioidów? Czy można łączyć opioidy? Czy są dostępne nowe leki przeciwbólowe? Sposoby poprawy analgezji.  Zastosowanie niefarmakologicznych metod leczenia bólu. Przypadki chorych. Niebezpieczne, zagrażające życiu działania niepożądane i interakcje leków przeciwbólowych.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej.