I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - "GERIATRIA i MEDYCYNA PALIATYWNA"
przejdź do rejestracji
Uniwersytet Medyczny im. Kariola Marcinkowskiego w Poznaniu - Katedra i Klinika Medycyny Paliatwynej
JESTEŚ TU: strona glówna >> Pracownia Geriatrii ENRICHME

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jednym z partnerów projektu ENRICHME (Enabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly - Analiza potrzeb osób starszych w kontekście możliwości zastosowania robotów pomagających im funkcjonować samodzielnie w domu) realizowanego w ramach Europejskiego Programu Ramowego w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (Horyzont 2020)

 

 

 

ENRICHME

Projekt ENRICHME (realizowany w ramach finansowania Horizon 2020) jest dedykowany osobom z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych i ma na celu, poprzez zwiększenie ich aktywność, optymalizację ich stanu funkcjonalnego. Jego realizację rozpoczęto w marcu 2015r., a zakończenie zaplanowane jest na luty 2018. Konsorcjum realizujące projekt jest złożone z przedstawicieli 7 krajów (Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Polska, Wielka Brytania, Włochy); koordynatorem projektu jest firma Elettronica Bio Medicale (EBM) z Włoch. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest jedynym medycznym partnerem projektu.

Projekt obejmuje 4 etapy:

  1. Ocenę potrzeb związanych z robotem potencjalnych użytkowników (osób starszych i ich opiekunów – zarówno formalnych, jak i nieformalnych), ale też wymagań związanych z akceptacja robota
  2. Stworzenie prototypu robota według zebranych danych
  3. Testowanie prototypu robota w warunkach kontrolowanych czyli w laboratoriach, którymi sa mieszkania wspomagane technologicznie (AAL)
  4. Walidacja robota w warunkach środowiska – w mieszkaniach chronionych lub w mieszkaniach osób starszych.

 

 

 

Zapraszamy na stronę

http://www.enrichme.eu/wordpress/

http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/projekt-enrichme-1

http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/jeden-dzien-z-enrichme

https://web.facebook.com/UMPoznan/app/349313058487732/https://web.facebook.com/UMPoznan/app/349313058487732/

 

 

Konferencje 

 http://www.enrichme.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Robot-spo%C5%82eczny-w-opiece-nad-osobami-starszymi.pdf

http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/innowacje-w-terapii-zajeciowej 

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020

w ramach umowy o udzieleniu dotacji nr 643691

 

 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej.