I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - "GERIATRIA i MEDYCYNA PALIATYWNA"
przejdź do rejestracji
Uniwersytet Medyczny im. Kariola Marcinkowskiego w Poznaniu - Katedra i Klinika Medycyny Paliatwynej
JESTEŚ TU: strona glówna >> dydaktyka >> Wydział Lekarski I

NAZWA PRZEDMIOTU : Geriatria

Studenci IV rok Lekarski

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 DZIEŃ I

08:00 – 09:30 SEMINARIUM                           

Specyfika pacjenta geriatrycznego I

  1. Wielochorobowość i wielolekowość,
  2. Kaskady i cykle geriatryczne
  3. Nietypowa symptomatologia przebiegu schorzeń
  4. „Efekt domino”

Całościowa ocena geriatryczna jako narzędzie do oceny chorych starszych

 09:30 – 10:00 Przerwa

10:00 – 13:45  ĆWICZENIA (ćwiczenia odbywają się na dla poszczególnych podgrup u różnych schematach; trwać będą 4-5 godzin lekcyjnych w zależności od miejsca odbywania ćwiczeń)***

10:00 – 13:45

 

DZIEŃ II

Dwie podgrupy odbywają ćwiczenia w Poradni Geriatrycznej (ul. Bednarska 4) w godzinach 8.30-13.30 (6 godzin lekcyjnych)

08:00 – 09:30  SEMINARIUM (dla 2 podgrup)

Wybrane wielkie zespoły geriatryczne

 9:30-10:00 Przerwa

10:00 – 13:45  ĆWICZENIA (ćwiczenia odbywają się na dla poszczególnych podgrup u różnych schematach; trwać będą 4-5 godzin lekcyjnych w zależności od miejsca odbywania ćwiczeń)***

 

DZIEŃ III

Jedna z podgrup odbywa ćwiczenia w Poradni Geriatrycznej (ul. Bednarska 4) w godzinach 8.30-13.30 (6 godzin lekcyjnych)

09:00 – 13:45  ĆWICZENIA (ćwiczenia odbywają się na dla poszczególnych podgrup w różnych schematach; trwać będą 4-5 godzin lekcyjnych w zależności od miejsca odbywania ćwiczeń)***

 

DZIEŃ IV

Jedna z podgrup odbywa ćwiczenia w Poradni Geriatrycznej (ul. Bednarska 4) w godzinach 8.30-13.30 (6 godzin lekcyjnych)

08:00 – 09:30  SEMINARIUM (dla 2 podgrup)

Wybrane wielkie zespoły geriatryczne

09:00 – 13:45  ĆWICZENIA (ćwiczenia odbywają się na dla poszczególnych podgrup u różnych schematach; trwać będą 4-5 godzin lekcyjnych w zależności od miejsca odbywania ćwiczeń)***

 

DZIEŃ V

08:00 – 10:15  SEMINARIUM

Specyfika pacjenta geriatrycznego II

10:45-13:45  SEMINARIUM

Pacjent geriatryczny - dyskusja wiedzy zdobytej w ramach samokształcenia.

Test

 

*** Ćwiczenia od poniedziałku do piątku odbywają się w systemie zmianowym. Każda podgrupa ma inny tygodniowy harmonogram. Ćwiczenia odbywać się będą w Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej oraz w Hospicjum Palium

 

 

PRZEDMIOT: MEDYCYNA PALIATYWNA

ROK: IV

PROGRAM ZAJĘĆ:

DZIEŃ I

SEMINARIUM

08:00 – 09:30                                    

Filozofia, zasady i organizacja opieki paliatywnej. Opieka holistyczna  nad pacjentami u kresu życia. Zespół wielodyscyplinarny opieki paliatywnej. Rola wolontariuszy w hospicjach. Opieka nad chorym umierającym.

09:30 – 10:00 Przerwa

 

ĆWICZENIA

10:00 – 13:45 (z podziałem: 10.00-11.45 i 11.45-13.45) 

Ćwiczenia na oddziale medycyny paliatywnej (trzykrotnie dla każdej podgrupy)

Ćwiczenia w Poradni Medycyny Paliatywnej i Poradni Leczenia Bólu

Podstawy diagnozowania i leczenia bólu

Zagadnienia etyczne w opiece paliatywnej

Sytuacja psychologiczna i społeczna chorego

Rola fizjoterapii w opiece paliatywnej

(różna kolejność ćwiczeń dla poszczególnych podgrup)*

 

DZIEŃ II

SEMINARIUM

08:00 – 09:30

Bóle u pacjentów z chorobą nowotworową- epidemiologia, patomechanizm, diagnostyka i klasyfikacja. Zasady farmakoterapii bólów nowotworowych i innych bólów przewlekłych według zasad Światowej Organizacji Zdrowia.

 

09:30 – 10:00 Przerwa

 

ĆWICZENIA

10:00 – 13:45 (z podziałem: 10.00-11.45 i 11.45-13.45) 

Ćwiczenia na oddziale medycyny paliatywnej (trzykrotnie dla każdej podgrupy)

Ćwiczenia w Poradni Medycyny Paliatywnej i Poradni Leczenia Bólu

Podstawy diagnozowania i leczenia bólu

Zagadnienia etyczne w opiece paliatywnej

Sytuacja psychologiczna i społeczna chorego

Rola fizjoterapii w opiece paliatywnej

(różna kolejność ćwiczeń dla poszczególnych podgrup)*

 

DZIEŃ III

SEMINARIUM

08:00 –09:30

Zasady rozpoznawania i leczenia podstawowych objawów ze strony przewodu pokarmowego i oddechowego. Wyniszczenie nowotworowe- patogeneza i postępowanie.  Żywienie pozajelitowe u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową- wskazania, ograniczenia, powikłania.

 

09:30 – 10:00 Przerwa

 

ĆWICZENIA

10:00 – 13:45 (z podziałem: 10.00-11.45 i 11.45-13.45) 

Ćwiczenia na oddziale medycyny paliatywnej (trzykrotnie dla każdej podgrupy)

Ćwiczenia w Poradni Medycyny Paliatywnej i Poradni Leczenia Bólu

Podstawy diagnozowania i leczenia bólu

Zagadnienia etyczne w opiece paliatywnej

Sytuacja psychologiczna i społeczna chorego

Rola fizjoterapii w opiece paliatywnej

(różna kolejność ćwiczeń dla poszczególnych podgrup)*

 

DZIEŃ IV

SEMINARIUM

08:00 – 09:30

Metody anestezjologiczne leczenia bólu przewlekłego.

 

09:30 – 10:00 Przerwa

 

ĆWICZENIA

10:00 – 13:45 (z podziałem: 10.00-11.45 i 11.45-13.45) 

Ćwiczenia na oddziale medycyny paliatywnej (trzykrotnie dla każdej podgrupy)

Ćwiczenia w Poradni Medycyny Paliatywnej i Poradni Leczenia Bólu

Podstawy diagnozowania i leczenia bólu

Zagadnienia etyczne w opiece paliatywnej

Sytuacja psychologiczna i społeczna chorego

Rola fizjoterapii w opiece paliatywnej

(różna kolejność ćwiczeń dla poszczególnych podgrup)*

 

DZIEŃ V

SEMINARIUM

08:00 – 09:30

Stany naglące w medycynie paliatywnej – diagnostyka i postępowanie. Zasady postępowania w przypadku zespołu splątania (delirium) i depresji. Test.

 

* Ćwiczenia od poniedziałku do piątku odbywają się w systemie zmianowym. Od poniedziałku do czwartku student uczestniczy w porannym seminarium (godz. 8.00-9.30) i kolejno w 2 ćwiczeniach (w godzinach: 10.00-11.25 i 11.45-13.45)- kolejność według harmonogramu podanego w pierwszym dniu zajęć.

Każda podgrupa ma inny tygodniowy harmonogram. 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej.